LaVolta Beeldmerk
Pieterskerkhof 22   2311 BT  Leiden
Tel. 071 - 561 06 91   Fax 071 - 513 16 72
E-mail
 
 
  Home Over LaVolta Diensten Producten Referenties Contact
 
Het Natuurloket

Website Het Natuurloket

Het Natuurloket (een initiatief van het ministerie van LNV) is een onafhankelijke informatiemakelaar, die gegevens over beschermde dier- en plantensoorten toegankelijk maakt.

LaVolta heeft voor Het Natuurloket een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de website meer vraaggericht te maken. Daarbij is onder andere een enquete onder frequente gebruikers van de website uitgevoerd. In het adviesrapport zijn aanbevelingen gedaan voor zowel de vormgeving, de structuur als de teksten van de website.

In een vervolgopdracht heeft LaVolta de verbeteringen ook daadwerkelijk gerealiseerd. De nieuwe website van Het Natuurloket is nu beter toegankelijk voor de verschillende doelgroepen, en bevat geavanceerde interactieve functionaliteit.