LaVolta Beeldmerk
Pieterskerkhof 22   2311 BT  Leiden
Tel. 071 - 561 06 91   Fax 071 - 513 16 72
E-mail
 
 
  Home Over LaVolta Diensten Producten Referenties Contact
 
Producten

Communicatievariant

Het CMS kan ook aangevuld worden mogelijkheden op het gebied van interactie met de bezoekers tot de communicatievariant. Er zijn instrumenten beschikbaar voor elke vorm van uitwisseling met de bezoekers, van sterk gestructureerd via een fomulieren-stroom tot volledig vrij van vorm in een discussieforum.

De communicatievariant is vooral geschikt voor organisaties die een uitgebreide vorm van interactie met verschillende doelgroepen in hun omgeving hebben. Via verschillende media kan die interactie ondersteund worden. Er kan gekozen worden voor verschillende stijlen van communicatie per doelgroep. Er is niet alleen oog voor de interactiemogelijkheden van de bezoeker maar ook voor de follow up vanuit de organisatie.
U kunt de communicatie stimuleren door in virtuele communities specifieke doelgroepen met elkaar in contact te brengen. In dergelijke omgevingen kunt u zowel expertise-uitwisseling als specifieke projecten en werkgroepen onderbrengen. De virtuele omgevingen zijn als besloten werkomgevingen in te richten.

De volgende bouwstenen zijn op maat aan het CMS te koppelen om tot de gewenste combinatie van functionaliteit te komen:

Formulieren
 • zelf opstellen van formulieren met eenvoudige controles
 • alle ingediende formulieren automatisch in een database opslaan met mogelijkheden voor
  • directe afhandeling
  • distributie binnen uw organisatie
  • aanbieden aan uw bedrijfssystemen
  • managementinformatie over de afhandeling en voortgang
  • aanbieden van voortgangsinformatie aan uw bezoekers/klanten

Mailinglist
 • alle vormen van abonnementen, desgewenst op basis van interesseprofielen
 • het automatisch attenderen van gebruikers, aan de hand van hun interesseprofiel, op wijzigingen in de inhoud van de website

Forum
 • hiermee kunt u discussies organiseren, waaraan alle bezoekers kunnen meedoen; de beheerder (moderator) kan discussies openen en sluiten en eventueel ook de bijdragen van de deelnemers wijzigen of verwijderen

Vraag en Antwoord
 • ondersteuning van vraag-en-antwoord-uitwisseling tussen bezoekers en aan te wijzen experts
 • automatisch aanvullen van de meest gestelde vragen aan uw medewerkers

Virtueel kantoor
 • met de virtuele werkomgeving kunnen alle vormen van samenwerking via het internet/intranet ondersteund worden. De virtuele werkplek is ook in te richten als speciale community met uw doelgroepen voor expert-communicatie. Sommige organisaties kiezen ervoor met behulp van een virtueel kantoor de samenwerking onafhankelijk te maken van tijd en plaats.